Termeni si conditii

Site-ul www.medicalcomplex.ro este proprietatea Vital Logistic S.R.L. Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul  www.medicalcomplex.ro. Condițiile de comandă a produselor și serviciilor oferite sunt similare oricărei magazin online. Orice încălcare a regulilor și condițiilor arătate poate constitui infracțiune/contravenție și va fi raportată autorităților. 

Accesul și utilizarea site-ului www.medicalcomplex.ro se face sub autoritatea acestor reguli. Utilizarea site-ului, logarea și accesul la servicii presupun implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

Dorim să vă informăm că toate comenzile trebuie efectuat în scris, pe site-ul www.medicalcomplex.ro. Acceptăm comenzi efectuate prin telefon sau prin mail, la adresa de mail: info@medicalcomplex.ro

Datele Clienților

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vă garantăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. 

Vital Logistic S.R.L nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara website-ului.

Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Noi, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Informațiile colectate sunt următoarele: adresa de e-mail, numele și prenumele; număr telefon, adrese de livrare, adresa alternativa de e-mail, datele cardului bancar etc.; 

Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs. 

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Pe lângă acestea, Website-ul nostru utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență pentru dumneavoastră și pentru a analiza trenduri, a administra website-ul, a urmări utilizarea de către client în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca întreg. Cookie-urile sunt mici fișiere-text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot identifica persoane. 

Colectă şi anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu și a administra site-ul. Utilizatorii site-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul  browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să dezactiveze cookie-urile, această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și serviciile noastre. 

Scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei medicalcomplex.ro
 2. b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 3. c) Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate; 
 4. d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 5. e) Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;
 6. f) Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre: deoarece ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărător, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață. Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.
 7. g) Pentru marketing: Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic etc.)  conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea  “Cont/Favorite” sau ați arătat interes să le achiziționați, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă  afectează similar într-o măsură semnificativ. În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. 

Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între www.medicalcomplex.ro și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă. 

 Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială.

 Acestea pot include:

 • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei www.medicalcomplex.ro față de atacuri cibernetice;
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale  cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în aceasta materie.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platformă. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

  După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • societăților de asigurare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • organelor fiscale;
 • autorităților competente din sector siguranței naționale.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi:

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal. 

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum 10 de zile, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum 15 de zile. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Accesul

Puteți să ne cereți:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea: Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor: Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care: 

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
 • dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.

Să aveți în vedere că, înaintea exercitării acestui drept, să vă descărcați din contul www.medicalcomplex.ro și să vă salvați toate documentele aferente comenzilor efectuate de la www.medicalcomplex.ro, indiferent dacă facturarea s-a efectuat către dvs. sau către o altă persoană fizică sau juridică (cum ar fi: facturile, certificatele de garanție). În cazul în care nu efectuați acest demers înainte de a va exercita dreptul de ștergere, veți pierde toate aceste documente iar www.medicalcomplex.ro  va fi în imposibilitate de a vi le pune la dispoziție, după caz, deoarece procesul de ștergere a datelor, respectiv a contului, cu toate datele și documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

Restricționarea prelucrării datelor: Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 •  prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
 •  acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs.  aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
 •  v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dvs.; sau
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
 • pentru a proteja www.medicalcomplex.ro sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor: Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs.; și
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția: Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

Luarea de decizii automate: Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă produce efecte juridice cu privire la dvs. sau vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă. Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau
 •  se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Plângeri: Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs. de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă. 

Reamintim faptul ca ne puteți contacta în orice moment prin transmiterea solicitării dvs. prin  email la adresa: info@medicalcomplex.ro 

Prețul produselor

Prețul pe care îl veți plăti pentru produsele cumpărate de pe site este cel afișat la momentul când ați efectuat și confirmat comanda. www.medicalcomplex.ro își rezervă dreptul de a schimba prețurile fără a le transmite clienților pe altă cale decât modificarea prețurilor afișate pe site.. Prețurile afișate includ TVA și se modifică în conformitate cu lista de prețuri a vânzătorului, care este valabilă la data livrării. 

SOCIETATEA atenționează asupra faptului există cazuri când, ca urmare a unor disfunctionălițăti ale SITE-ului sau erori, prețul afișat pe SITE poate să nu fie cel real. În aceste cazuri, SOCIETATEA va informa CLIENTUL asupra prețului corect și se va decide, dacă comanda se va finaliza sau se anuleză.

Promoţiile/ofertele prezente pe www.medicalcomplex.ro sunt valabile într-o anumita perioada de timp şi în limita stocului disponibil.

Condiții de plată

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. www.medicalcomplex.ro va emite către Cumpărător o factură pentru produsele livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

Modalitate de plată:

 • Prin transfer bancar

Vital Logistic S.R.L. 

Sediul social: Targu Mures, str Gh Doja Nr 177 Corp C1

CUI: RO28976531

Nr. Inreg. Reg.Com. J26/836/2011

Banca: Unicredit Bank

Cont in lei: RO64BACX0000002097096000

 • Acceptam plata ramburs.

Livrarea produselor

Livrarea produselor se va face prin firmă de curierat rapid.

Produsele livrate nu se returnează decât:

  • în cazul în care sunt defecte.
  • în cazul exercitării dreptului la retragere
 • în cazul în care produsul primit nu corespunde descrierilor, specificațiile descrise pe site-ul www.medicalcomplex.ro 
 • în cazul în care doriți să schimbați produsul cu un alt  produs identic, asemănător, dar de altă mărime, dimensiune. ( Costurile aferente serviciului de curierat vor fi suportate de către client)

Garanţii

Toate produsele comercializate de către www.medicalcomplex.ro, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale.

www.medicalcomplex.ro garantează că aceste produse nu prezintă vicii de fabricaţie cu privire la material sau la calitatea execuţiei. 

La solicitarea garanției este necesară prezentarea produsului defect cu elementele de identificare intacte împreună cu accesoriile aferente. Pentru a beneficia de garanție, produsele trebuie însoţite de factura fiscală şi certificatul de garanţie. În cazul în care produsele nu sunt însoțite de aceste documente, vor fi returnate solicitantului/expeditorului fără a i se soluționa cererea de garanţie. 

Dreptul de retragere 

Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un produs, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui produs expiră în termen de 14 zile de la: 

 • ziua în care cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului produs – în cazul în care cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separate
 •  ziua în care cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.

  Unele produse au o politică de retur specifică, vă recomandăm să citești condițiile de mai jos.

Condiții generale pentru returul produselor vândute și expediate www.medicalcomplex.ro

 • Produsele pe care le returnezi trebuie să fie în aceeași stare în care le-ai primit. 
 • Returul se face cu etichetele inițiale intacte, certificatul de garanție în original (dacă a fost emis de producător/ distribuitor) și toate documentele cu care a fost livrat produsul. 
 • Produsul trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat și însoțit de accesoriile/cadourile cu care a fost livrat. 
 • Dacă ai cumpărat mai multe produse de același fel și vrei să le returnezi pe toate, asigură-te că doar unul a fost desigilat. Returul celorlalte produse se acceptă doar dacă sunt sigilate.
 • Nu se acceptă produsele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire, purtare, spălare, zgârieturi, pete,  produsele cărora le lipsesc accesorii, produse care prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete.
 • Înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul trebuie să ne informeze cu privire la decizia sa de retragere din contract fie prin modelul de formular de retragere și returnare prevăzut fie prin orice altă declarație neechivocă în care își exprimă decizia de retragere din contract.
 • www.medicalcomplex.ro rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea cumpărătorului, în termen de  14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere (folosind aceleași modalități de plată, cu excepția cazului în care cumpărătorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată și cu condiția de a nu cădea în sarcina cumpărătorului plata de comisioane în urma rambursării). Contravaloarea facturii va fi virat înapoi DOAR în contul de unde s-a efectuat plata de către CLIENT. (nu putem plati intr-un cont apartinand unei alte persoane ci doar al persoanei ce apare pe factura!).
 • www.medicalcomplex.ro nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care cumpărătorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de vânzător.
 • Vânzătorul poate amâna rambursarea până la data recepționării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea cumpărătorului conform căreia acesta a trimis produsele către vânzător, luându-se în considerare data cea mai apropiată.
 • Cumpărătorul returnează produsele sau le înmânează vânzătorului sau unei persoane autorizate de către acesta  să recepționeze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat  decizia sa de retragere din contract.
 • Cumpărătorul suportă costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepția cazului în care vânzătorul acceptă să suporte acele costuri sau în care vânzătorul nu a informat cumpărătorul că aceste costuri trebuie suportate de cumpărătorul. 
 • Cumpărătorul este responsabil DOAR în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru cumpărător în a-și exercita dreptul de retragere. Indiferent de situație, cumpărătorul nu este responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care profesionistul a omis să îl informeze cu privire la dreptul de retragere. Vânzătorul trebuie să poată face dovada diminuării valorii produselor care rezultă diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor.
 • În cazul în care cumpărătorul exercită dreptul său de retragere orice contract auxiliar încetează în mod automat, fără costuri pentru cumpărător, cu excepția celor prevăzute anterior.
 • În cazul în care cumpărătorul returnează produsul pentru neportrivire de mărimi, se calculează costuri de curierat.

Nu ne asumăm nici o responsabilitate și nu putem fi făcuți vinovați de nici un prejudiciu rezultat în urma accesării informațiilor prezentate în acest site sau în urma folosirii în mod necorespunzător a produselor achiziționate prin intermediul acestui site. Informațiile cuprinse în produsele noastre nu trebuie luate ca fiind o garanție a succesului.

Toate informațiile din acest site sunt publicate cu scop informativ. Pozele atașate la produse sunt informative și în unele cazuri nu corespund realității.

Ne rezervăm dreptul de a nu mai expedia colete și presta servicii persoanelor care nu și-au îndeplinit obligațiile pecuniare sau de altă natură, față de www.medicalcomplex.ro  

Obligațiile clientului

Clientul are obligația să ofere datele corecte și să ridice coletul cu plata prețului de rigoare. Oferirea de date incorecte sau incomplete va duce la anularea comenzii efectuate.

Prin lansarea unei COMENZI pe SITE, CLIENTUL este de acord cu termeni şi condiţii a site-ului.

Neridicarea coletului sau neexecutarea obligațiilor, pecuniare sau de alta natură, față de www.medicalcomplex.ro va duce în mod automat la neluarea în calcul a următoarelor comenzi care vor efectuate (de la același USER sau/și de la același IP). 

Returnare produse
Produsele livrate nu se returnează decât:

 • în cazul în care sunt defecte.
 • în cazul exercitării dreptului la retragere
 • în cazul în care produsul primit nu corespunde descrierilor, specificațiile descrise pe site-ul www.medicalcomplex.ro
 • In cazul mărimilor eronat comandate, produsul/produsele vor putea fi schimbate cu alte mărimi. 

Următoarele categorii de produse nu se pot returna:

 • Produsele executate la comandă după specificațiile consumatorului
 • produse personalizate cu specificații diferite față de produsele de serie obișnuite
 • Produse de igiena intima, cum ar fi absorbante, produse refolosibile de management al menstruatiei, lenjerie intima, suspensor, dopuri de urechi.

În caz de retur produse toate costurile de transport sunt suportate de către cumpărător.

Coletul în cauză va fi trimis direct la adresa afișată pe pagina de contact a site-ului www.medicalcomplex.ro  și va fi recepționat de către noi pe baza de semnătură! NU NE DEPLASAM LA SEDIUL POSTEI ROMANE SAU LA SEDIILE SERVICIILOR DE CURIERAT!

Modificări

Termenii și condițiile de mai sus pot fi modificate fără o anunțare prealabilă, varianta în vigoare fiind mereu disponibilă pe site.

AM CITIT ȘI AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ TOATE CELE MENȚIONATE!

ÎNSCRIETE-TE LA NEWSLETTER

*Abonează-te acum ca să primești cele mai noi oferte, noutăți și stiri.